Како да научите да се сакате себе си?

Сакањето себеси е првиот принцип во животот. Без љубовта кон самите нас, ние не можеме да ги сакаме другите. Иако можеби звучи себично, сепак само преку сакањето себеси можеме да научиме да ги сакаме другите.