Може не и се брза, затоа полека излегува од паркинг