Најверојатно ова не беше планирано како дел од изненадувањето