Она кога ќе се скараш со девојка ти, а станот ви е многу мал

Нема бегање 😀